ترم های یک تا ۴ First Friend

0 دانشجو

این دوره برای کودکان ۷ سال به بالا برگزار می شود. در مجموع ۴ ترم است.

هر کتاب شامل دو ترم میباشد برای هر ترم شما یکبار این دوره را خریداری خواهید کرد.

 

 

    

برای تهیه کتاب ها به فروشگاه مراجعه کنید.

 

برنامه درسی خالی است

Instructor

User Avatar admin-lx

1,500,000 ریال