ترم Family & Friends Starter

0 دانشجو

این ترم پایه شروع دوره های نوجوانان و یا زبان آموزان یاست که در مدرسه خواندن و نوشتن زبان را در حد ابتدایی آموخته اند، میباشد.

این دوره شامل یک ترم میباشد و دارای دو کتاب درس و تمرین بوده که هر دو در کلاس با زبان آموزان کار خواهد شد.

 

برنامه درسی خالی است

Instructor

User Avatar admin-lx

1,530,000 ریال