ترم های Jolly phonics یک تا هفت

0 دانشجو

این دوره برای زبان آموزان ۶ سال تمام به بالا که به تازگی خواندن و نوشتن را شروع کرده اند برگزار می شود.

این دوره شامل هفت ترم میباشد. هر ترم ۱۵ جلسه

برای هر ترم در ابتدای آن ترم شهریه را از طریق خرید این دوره پرداخت خواهید کرد.

در این دوره ها کودکان با حروف الفبا طبق متد کتاب اشنا میشوند.بعد از یادگیری حروف با ترکیب حروف از آنها کلمه میسازند.

تمرکز این کتاب بیشتر روی بخش نوشتاری کودکان است و در کنار آن یک سری داستان مربوط به حروف را هم یاد خواهند گرفت.

هر یک از حروف دارای داستان و شهر و اکشن های مخصوص به خود است که در یادگیری کودکان تاثیر بسیاری دارد.

برنامه درسی خالی است

Instructor

User Avatar admin-lx

1,200,000 ریال