فروشگاه

کتاب های Pockets 2
اکتبر 1, 2018
Show all

کتاب های Pockets 1

دوره های این کتاب  شامل 3 ترم زیر میباشد.

Pocket 1 part 1  ترم یک کودکان

Pocket 2 part 2 ترم دو کودکان

Pocket 3 part 3 ترم سه کودکان

دسته:
توضیحات

کتاب های Pockets یک دوره چهار سطحی از انتشارات لانگمن برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان ۲ تا ۵ سال است. این سری از کتاب ها با تصاویر جذاب و تمرین های عملی سرگرم کننده می تواند یک کلاس درس موثر را ایجاد کند. هر سطح از این دوره چهار سطحی شامل ۹ درس است در قالب تمرین های حل کردنی، رنگ کردنی، و کشیدن نقاشی ارائه می گرد. همچنین در کنار کتاب اصلی یک کتاب تمرین، فایل صوتی و فایل ویدیویی نیز ارائه می شود.

محتویات بسته محصول: سطح دوم این مجموعه با نام Pockets 1 در بردارنده موارد زیر خواهد بود:

– کتاب دانش آموز                                            – کتاب تمرین

– CD صوتی                                                    – DVD تصویری